b2ap3_thumbnail_elio-e-le-storie-tese-vincono-il-premio-mia-martini